Otázky-odpovědi

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Proč se k analýze prvků v organismu používají vlasy?
Množství prvků ve vlasech je mnohonásobně vyšší, než v séru. Například obsah vápníku je ve vlasech téměř 200x vyšší, hořčíku téměř 30x, zinku přibližně 100x.

Které prvky vyšetřujete?                                                                                                                                                                                                               Vyšetřujeme 24 prvků: vápník, sodík, draslík, fosfor, zinek, hořčík, železo, měď, molybden, kobalt, chrom, lithium, stroncium, nikl, mangan, selen, vanad, bor, bar, síra, stříbro, křemík, jód , cín a 5 toxických prvků: arsen, rtuť, hliník, kadmium, olovo.

Rozdíl mezi Analýzou prvků z vlasů a vyšetřením krve.

Vlasy jsou ideální materiál pro vyšetření, protože mají stálé chemické složení, což umožňuje jejich snadné uchovávání a přepravu.

Základní materiál pro vyšetření v medicíně je krev. Vyšetření krve se používají především k identifikaci nemoci a sledování jejího průběhu. Vzhledem k tomu, že je krev nejdůležitější tkáň v těle, která udržuje nepřetržitost životních procesů, existuje mnoho vyrovnávacích mechanismů působících tak, aby bylo složení krve co možno nejlepší. Složení krve se může rychle měnit v závislosti na fyziologickém stavu a způsobu výživy. Proto na základě analýzy minerálního složení krve není možné určit nutriční stav těla.

PROČ TOMU TAK JE !

Strava chudá na vitamíny a minerály, stres, nedostatek fyzické aktivity, rychlý životní styl vedou k nerovnováze prvků v organismu. Dlouhodobý nadbytek nebo nedostatek prvků vede k metabolickým poruchám, které se v budoucnu mohou stát příčinou chronických onemocnění. Můžete zabránit těmto tendencím použitím příslušné vitamínové a mikroprvkové suplementace a vhodné diety. Musíte důkladně poznat potřeby svého organismu, a poskytnout tělu příslušné živiny a vyrovnat poměr prvků.

Používá se k analýze i jiná tkáň než vlasy?
Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Obsahují vyšší množství prvků než sérum, dá se určit doba, po kterou se prvky ve vlasech hromadily (doba růstu vlasů) a prvky se z vlasů díky keratinovému obalu nevyplavují. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z nehtů. Nehty jsou však mnohem snadněji kontaminovány cizími látkami.

Mohou být vlasy barvené?
Barvení vlasů je dnes velice časté. Barva však může narušit keratinový obal vlasu a změnit jeho chemické složení. Proto je třeba počkat s odstřižením vzorku vlasů až barva odroste a k analýze použít pouze nebarvený odrost.

Jak dlouhé vlasy mají být? Stříhám si je velice na krátko.
K analýze se používají vlasy odstřižené od kůže hlavy, dlouhé max. 3 cm. Jestliže si je stříháte na krátko několikrát za měsíc, je možné vlasy střádat alespoň po dobu jednoho měsíce.

Analýza se provádí pouze z vlasů?
Vlasy jsou ideální materiál ke zkoumání. Pokud není možné vlasy použít, může se analýza provést z jiné tkáně, např. z nehtů.

Je možné pomocí analýzy prvků odhalit některé nemoci?
Analýza minerálního složení vlasů je analytickým testem, který má široké uplatnění při diagnostice patologických stavů.

V lékařské zprávě jsou také doporučení ke změně stravovacích návyků. Je nutné je dodržet?
Metoda analýzy vlasů zjistí také metabolický typ vyšetřované osoby. Proto lékařská zpráva obsahuje i dietetická doporučení. Jsme to, co jíme a upravením našich stravovacích návyků dojde k významným změnám vnitřního prostředí organismu.

Je nezbytně nutné užívat předepsané potravní doplňky?
Lékařská zpráva obsahuje doporučení na suplementaci. Udává, které potravní doplňky je třeba užívat, kolik, jak často a jak dlouho. Lékaři z laboratoře Biomol se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny tak, jak to vyšetřovaná osoba potřebuje. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.

Slyšela jsem, že se k suplementaci používají speciální potravinové doplňky.
Lékaři z laboratoře se několik let zabývali klinickými testy a zkoumali, jaké potravní doplňky jsou schopny doplnit minerály a vitamíny do organismu osob tak, jak je potřeba. Jejich doporučení se opírají o léta zkušeností a vědeckého zkoumání. Cílená suplementace, doporučená v lékařské zprávě, poskytuje základní výživu pro každou buňku. Má-li být suplementace účinná, je nutné jejich doporučení dodržet.

Dozvíte se více                                                                                                                                                                                                                                           Nyní jsou k dispozici nejrůznější potravinové doplňky – přírodní a chemicky syntetizované. Nicméně, ne všechny přípravky jsou vhodné pro každého. Používání standardní dávky pro každého není dobré řešení. Dávky by měly být přizpůsobeny konkrétní osobě a jejím potřebám. Dávka pro štíhlou osobu s rychlým metabolismem, která pracuje fyzicky se bude lišit od dávky pro obézní osobu s pomalým metabolismem, která vede sedavý způsob života. Potravinové doplňky v závislosti na dávce a době použití mohou vyvolávat různé reakce, např.: povzbuzovat, uklidňovat, posilovat atp.

Velmi důležitá je také schopnost vstřebávání konkrétního přípravku do těla. Často se stává, že i přes podání vysoké dávky vstřebávání je velmi nízké. Můžete zvýšit vstřebávání přípravku používáním společně se synergickými látkami, jichž chemické složení usnadňuje absorpci a rozdělování doplňku v těle.

Tyto klíčové informace jsou obvykle ignorovány při užívání doplňků stravy. Výrobci léků a potravinových doplňků poskytují přesné údaje a dávkování, nicméně nejsou schopni určit způsob podávání společně s veškerými užívanými přípravky. Pak je účinek doplňku slabý, a někdy dokonce i opačný než zamýšlený.

Proto je velmi důležité poznat své tělo a jeho individuální potřeby a spojit je se znalostmi o výživě.

Všechny tyto důležité faktory jsou brány v úvahu při tvorbě individuálního programu suplementace na základě APV. Doporučený individuální program suplementace uvádí přesnou dávku, čas užívání a dobu podávání vitamínů, minerálů a rostlinných přípravků – potravinových doplňků.